Zhotovenie základov a murovanie plotových tvárnic so zákrytovými doskami:

Výkop základov na oplotenie
Cena: 10,00 – 15,00 eur/bm
Závisí od šírky, dlžky, hĺbky základu. V cene je zahrnutá výkop základov a následné dočistenie.
Betonáž základov na oplotenie
Cena: 10,00 – 15,00 eur/m3
Závisí od množstva a náročnosti terénu. V cene je zahnutá betonáž základu, umiestnenie armatúry na tvárnice pre oplotenie.
Hydroizolácia základov
Cena: 2,50-3,50 eur/bm
V cene je zahrnutá hydroizolácia základových pásov s tekutou hydroizoláciou.
Murovanie plotových tvárnic
Cena: 35,00- 50,00 eur/m2
Cena je stanovená na základe technologického postupu pre jednotlivý typ tvárnic, resp. podľa typu výstavby – lepenie, alebo zalievanie tvárnic.
Osadenie klobúčikov
Cena: 2,50 – 4,00 eur/ks
V cene je zahrnutá lepenie a škárovanie klobúčikov na oplotenie.

Napíšte nám!

Exterierstav spol. s.r.o.

Studené, 90044, Most pri Bratislave
Slovenská republika
E-mail: exterierstav@gmail.com
Prevádzková doba - 8:00-17:00
Sobota - 8:00 - 12:00
Juhos Arpád
cenové ponuky, poradenstvo
+421 905 806 775
Richard Botló
zameranie, poradenstvo
+421 908 423 553